Türkiye'nin Finansal Değişimini

Tasarrufla
Destekliyoruz...

Her ailenin bir ev ve araba sahibi olmasının, hem sosyal hem ulusal kalkınmanın gereği olduğunun farkındalığıyla, ülkemizin gelişmesindeki en önemli unsurlardan birinin “tasarruf” olduğuna inanıyoruz.

Tasarruf Kültürü
Servetimiz

Tasarruf kültürü ve anlayışını, insan merkezli finans kaynağı, üretim, girişimcilik, kalkınma, teknoloji, inovasyon kavramlarıyla buluşturuyoruz.
İnsanı Merkeze Alan Anlayışla...

İNSAN
Merkezli Finans

İnsanı merkeze alan finans yolunun gücünü kanıtlıyor,
sektörü Tasarruf Finans Platformu’nda buluşturuyoruz.
Türkiye'nin Finansal Değişimini

Tasarrufla
Destekliyoruz...

Her ailenin bir ev ve araba sahibi olmasının hem sosyal hem ulusal kalkınmanın gereği olduğunun farkındalığıyla, ülkemizin gelişmesindeki en önemli unsurlardan birinin “tasarruf” olduğuna inanıyoruz.

Tasarruf Kültürü
Servetimiz

Tasarruf kültürü ve anlayışını, insan merkezli finans kaynağı, üretim, girişimcilik, kalkınma, teknoloji, inovasyon kavramlarıyla buluşturuyoruz.
İNSANI MERKEZE ALAN BİR ANLAYIŞLA...

İNSAN
Merkezli Finans

İnsanı merkeze alan finans yolunun gücünü kanıtlıyor, sektörü Tasarruf Finans Platformu’nda buluşturuyoruz.
VİZYON

Güçlü Türkiye için

Tasarruf finansı yöntemi ile çalışan kurumları destekleyerek sektörde sürdürülebilir bir büyüme oluşturulması ve kişisel tasarrufların kitlesel bir fonla yönetilerek ülke ekonomisine kazandırılması süreçlerinin, hukuk ve ekonomi bağlamında geliştirilmesi vizyonunu üstlenir.
MİSYON

Tasarruflu Toplum

Tasarruf bilincinin toplumun her bireyine kazandırılmasına destek olacak tasarrufa yönelik faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, “Türkiye Tasarruf Finansmanı Sektörünün” küresel standartlarda finansal ürünler ve hizmetler sunar hale gelmesini tesis etmektir.
İLKELER

Akılcı ve Çözüm Odaklı

Tasarruf Finans Platformu, insan odaklı finans kaynağını; üretim, girişimcilik, kalkınma, teknoloji, inovasyon kavramlarıyla harmanlayarak adil, akılcı, çözüm odaklı, şeffaf, duyarlı bir finansal modelin desteklenmesini ilke edinir.
NASIL ÇALIŞIR?

Tasarruf Finans
Platformu

Tasarruf Finans Platformu, çalışma alanlarını kategorize ederek daha net çıktılara ulaşmayı hedefler. Bunu yaparken faaliyet alanlarının her birine ayrı hassasiyet ve önemle yaklaşır.
TFP İLETİŞİM
TFP; tasarruf sahiplerini, iktisadi bir tutarlılık ve disipline sahip oldukları için bir nevi ulusal tasarruf açığıyla mücadele veren bireysel girişimciler olarak tanımlar ve bu yönde iletişim faaliyetlerinde bulunur.
TFP İSTİŞARE
TFP, çeşitli uzmanlık alanlarından kişi, kurum ve kuruluşları ”Birlikte Tasarruf Finansı” zemininde bir araya getirerek farklı görüşlerden ortak akıl oluşturur.
TFP AKADEMİ
TFP, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak adına gerekli eğitimlerin desteklenmesi ve yetkinliklerin sertifikalandırılması bağlamında süreçleri yürütür ve yönetir.
TFP HUKUK
TFP, olası paydaş sektörler ile mevcut ve potansiyel tasarruf sahipleri nezdinde, tüm süreçleri hukuki bağlamda takip ederek hakların temsilini sağlayan bir rol üstlenir.
TFP ARGE
TFP; topluma, tasarruf ile ilintili alanlarda fayda üretecek mevcut ürün ve yöntemlerin iyileştirilmesi, yeni ürün ve yöntemlerin belirlenmesi ve geliştirilmesine mentorlük eder.
https://www.tasarruffinansplatformu.com/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FİNANS DÜNYASINI RAPORLUYORUZ

Sosyal Finans
Raporları

Tasarruf Finans Platformu, konvansiyonel finansal kaynaklara erişemeyen alt gelir grubunun veya erişmekte zorlanan orta gelir grubunun ya da bu kaynakların maliyetinden kaçınan orta ve üst gelir grupların, tasarruf finansını anlama ve tercih etme süreçlerinin veriye dayalı olmasına katkıda bulunmak için nitelikli veri kaynağı olmaya çalışır. Finans kaynaklarına erişim politikalarının artırılması ve iyileştirilmesi için yapıcı görüşler sunar, öneriler geliştirir.

Her yılın ilk çeyreğinde, küresel çapta izlediği “Sosyal Finans” alanındaki örnekleri, uygulamaları ve çalışmaları, “Sosyal Finans İzleme Raporları” olarak yayımlar.

Tasarruf Finansı hizmeti veren kurumların süreçlerini ve çıktılarını irdeler, iyileştirir ve kamuoyunu bilgilendiren araştırma ve politika belgeleri hazırlar.

Süreç takibi

Tüm yıl boyu, Tasarruf Finans Sektöründeki inovasyon ve gelişmeler takip edilir.

Analiz

Alanında uzman kişiler ile çalışmalar yürütülür; sayısal ve sosyal veriler analiz edilerek, sektöre dair çıkarımlarda bulunulur.

Raporlama

Veri analizleri ile oluşturulan raporlamanın ardından çeşitli organizasyon, etkinlik vb. toplantılarda ilgili kişi ve kurumlarla bilgi paylaşımında bulunulur.
ETKİNLİKLER

Sosyal Finans
Zirvesi

Türkiye’nin geleceği hepimizin tasarrufunda, yeni nesil tasarruf bu zirvede…

Sosyal Finans Zirvesi, Tasarruf Finans Platformu tarafından 10 Mart’ta gerçekleşiyor.

SFZ 2020 ile bireysel, toplumsal ve ulusal kalkınma odaklı, “İnsan Merkezli Finans Uygulamaları” içerikli, Türkiye’nin ve dünyanın ilk ulusal ve uluslararası “Tasarruf Finansı” organizasyonunu gerçekleştirmek hedefleniyor.

Zirvede, Türkiye’nin kalkınma politikalarının, “Tasarruf” odağı üzerinden irdelenerek, oluşacak önemli çıkarımların karar vericilere ve tüm kamuoyuna ulaştırılması amaçlanıyor.
https://www.tasarruffinansplatformu.com/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png

Bizden Haberler

Dünyanın sosyal finans liderleri bu zirvede buluşuyor
Mart 4, 2020
Dünyanın sosyal finans liderleri bu zirvede buluşuyor
Türkiye’nin ve dünyanın ilk Sosyal Finans Zirvesi, BİREVİM’in öncülüğünde oluşturulan “Tasarruf Finans Platformu” tarafından gerçekleştiriliyor.
BİZE ULAŞINİletişim Bilgilerimiz
Bizlere e-posta ve telefon aracılığıyla her zaman ulaşabilirsiniz.
BİR DOKUNUŞTASosyal Medya Hesaplarımız
Tasarruf Finans Platformu sosyal medya hesaplarından bizleri takip edin.

Tüm Hakları Saklıdır. Tasarruf Finans Platformu

Tüm Hakları Saklıdır. Tasarruf Finans Platformu