Birimler | Tasarruf Finans Platformu

Tasarruf Finans Platformu, çalışma alanlarını kategorize ederek daha net çıktılara ulaşmayı hedefler. Bunu yaparken faaliyet alanlarının her birine ayrı hassasiyet ve önemle yaklaşır.

TFP İLETİŞİM

Özellikle orta ve alt gelir grubundaki tasarruf sahiplerini, iktisadi bir tutarlılık ve disipline sahip oldukları için yüceltir ve övgüye değer bulur. Bu tasarruf sahiplerini, bir nevi ulusal tasarruf açığıyla mücadele veren bireysel girişimciler olarak tanımlar.

Çalışmalarını; akademik platformlar, medya, finans sektörü temsilcileri, finans ilintili sivil toplum kuruluşları, siyasi liderler ve kamuoyu ile paylaşmak üzere uluslararası toplantı/lar düzenler.

TFP İSTİŞARE

Çeşitli uzmanlık alanlarından kişi, kurum ve kuruluşları Birlikte Tasarruf Finansı zemininde bir araya getirerek farklı görüşlerden ortak akıl oluşturur.

Birlikte Tasarruf Finansı yönteminde fark oluşturacak dönüştürücü ve yenilikçi çözümleri üretmek için veri analizinin ve deneyimler kaldıracının önemine inanır. Davranışsal finans uzmanlarının, finans alanında çalışan kurum ve kuruluşların bir araya geldiği, iyi örnek ve materyallerini paylaştığı etkinlikler düzenler. Bunun yanı sıra, tüketici tutum ve davranışlarını irdeleyen alanlar ile finans dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getirerek bir etkileşim ağı üretir.

TFP HUKUK

Olası paydaş sektörler ile mevcut ve potansiyel Tasarruf Sahipleri nezdinde, tüm süreçleri hukuki bağlamda takip eder, düzenler ve/veya yeniden oluşturur. Tasarruf Sahiplerini haklarının ve menfaatlerinin hukuki bağlamda temsil edilmesini sağlar. Ürün-hizmet-ilişkisel bağlamda paydaş tüm sektörlerle, uyum süreçlerini ve ortak konuşma zeminlerinin tesis edilmesinde rol üstlenir.

TFP ARGE

Mevcut ürünlerin ve hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, varsa eksiklerinin belirlenip giderilmesi, onarılması vb. sorumlulukları üstlenir. Bununla beraber topluma fayda üretecek yeni ürünlerin tasarlanmasına mentorluk eder.

TFP AKADEMİ

Sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak için çalışır. Hem mevcut insan kaynaklarının iyileştirilmesi hem değişen piyasa koşullarının gereklerinin yerine getirilmesi hem de olası mevzuatın çıkarılması durumunda yetkinliklerin sertifikalandırılması bağlamında süreçleri yürütür ve yönetir.

BİZE ULAŞINİletişim Bilgilerimiz
Bizlere e-posta ve telefon aracılığıyla her zaman ulaşabilirsiniz.
BİR DOKUNUŞTASosyal Medya Hesaplarımız
Tasarruf Finans Platformu sosyal medya hesaplarından bizleri takip edin.

Tüm Hakları Saklıdır. Tasarruf Finans Platformu

Tüm Hakları Saklıdır. Tasarruf Finans Platformu